Tuunaa juuri itsesi näköiset kotisivut Tuunarilla®

Tuunari Helppo - näin helposti se käy

Muutama askel ja olet netissä!

Käytössäsi on 5 sivua, joille oheisella askelletulla lomakkeella saat lähetettyä kaikki tiedot. Eikä siinä kaikki, jos päätät myöhemmin lisätä sivuja tai vaihtaa tekstejä, se onnistuu Tuunarilla helposti.

Tilaus - perustiedot
Sivuston sisältö
Ulkoasu ja slogan
TAI
Viimeistele ja lähetä tilaus
Olen lukenut ja hyväksyn alla olevat sopimusehdot*

Yleiset sopimusehdot

Tekijänoikeudet ja lisenssi

Asiakas toimittaa ainostaan sellaista aineistoa tai materiaalia, johon asiakkaalla on joko täysi tekijänoikeus tai tekijänoikeuden omistajan antama kirjallinen käyttöoikeus. Tällä tarkoitetaan myös asiakkaan nykyisiä verkkosivuja. Tuunari ei vastaa mahdollisista tekijänoikeuksiin liittyvistä rikkomuksista asiakkaan toimittaman sisällön osalta.

TYPO3-julkaisujärjestelmän lisenssiehtona on GPL eli GNU Public License.

Tuunari-palvelun toimittaa Tuunari Kotisivut.

Sopimuskausi

Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Sivusto voidaan asiakkaan pyynnöstä sulkea myös kesken sopimuskauden. Ennakkoon maksettua sopimuskautta ei kuitenkaan tällöin hyvitetä.

Muut sopimusehdot

Tuunari Kotisivut tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä lisämuutoksista veloitetaan voimassa oleva tuntiveloitus. Tuunari Kotisivut ei vastaa materiaalista, jonka asiakas palvelun kautta sivustolleen toimittaa. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijäinoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Tuunari Kotisivut varaa oikeuden poistaa materiaali, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakkaan on korvattava Tuunari Kotisivuille ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty. Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai palvelinresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Tuunari Kotisivuilla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Tuunari Kotisivujen kanssa. Tuunari Kotisivujen vastuu palvelujen tuottamisesta rajoittuu enintään sopimuskauden maksuun. Tuunari Kotisivut ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä. Tuunari Kotisivut varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta. Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksella tehdyistä toimista ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut. Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Tuunari Kotisivujen toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti.

Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan koko ajan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen. Tuunari Kotisivut varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Tuunari Kotisivut pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tuunari Kotisivut varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä. Tuunari Kotisivut ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Tuunari Kotisivujen vastuu TYPO3-julkaisujärjestelmän virheistä rajoittuu avoimen lähdekoodin hengen mukaisesti virheiden vaikutuksen minimoimiseen, niistä tiedottamiseen ja uusien päivitysten tuomiin korjauksiin. Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) päivän kuluessa kirjallisesti. 

Käyttäjätunnukset ja asiakkaan tiedot

Tuunari Kotisivut toimittaa asiakkaalle sovitulla hetkellä käyttäjätunnukset ja salasanat palvelun käyttöä varten. Tuunari Kotisivut varaa oikeuden valita käyttäjälle sopiva käyttäjätunnus; salasanat tuotetaan satunnaisesti. Asiakas voi pyytää Tuunari Kotisivuja vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta. Tästä veloitetaan voimassa olevan tuntiveloituksen/sopimusehtojen mukaan. Tuunari Kotisivut varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja tarpeen vaatiessa, ilmoittaen tästä asiakkaalle. Asiakas vastaa siitä, että salasana ja käyttäjätunnus eivät pääse kolmansien osapuolien käsiin. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tehdystä sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Tuunari Kotisivuille palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset Tuunari Kotisivut varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

Luottamuksellisuus

Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä eikä toimeksiannon aikana saatuja tietoja käytetä hyöty- tai vahinkotarkoituksessa.


Takuu Tuunari®-sivustolle

Takuualue kattaa

Tuunari Kotisivut antaa takuun tekemälleen työlleen tarjouksen- ja sopimuksenhetkisten sekä niiden mukaisten määritelmien ja avoimen lähdekoodin sopimusmäärittelyn puitteissa. Tuunari Kotisivut vastaa sivuston ylläpidosta ja turvapäivityksistä.

Takuualue ei kata

Asiakkaan tekemät muutokset lähdekoodiin, sivustopohjiin ja/tai tyylimäärittelyihin tai työkaluasetuksiin eivät kuulu Tuunari Kotisivujen vastuualueeseen. Tuunari Kotisivut voi kuitenkin erillisen sopimuksen mukaan tai tuntiveloituksella korjata asiakkaan muokkausten tms. aiheuttamia virhetoimintoja.

 

Laskutus- ja maksuehtomme

Lasku pdf-tiedostona

Lasku toimitetaan asiakkaan sähköpostiin tai muuhun asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin pdf-muodossa. Jos laskusta halutaan paperiversio postitse, lisätään laskutuskuluja voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Vuosisopimuksen lopettaminen = maksamaton vuotuinen kausilasku

Sopimus ei edellytä erillistä sopimuksen irtisanomista, vaan sopimus katsotaan puretuksi, kun vuotuinen kausilasku jää maksamatta. Jos vuotuista kausilaskua ei makseta viikon kuluessa eräpäivästä, sivustosopimus katsotaan puretuksi ja sivusto ja siihen tilatut palvelut (myös sähköpostit ja domainit) suljetaan. Sivusto säilytetään Tuunari-järjestelmässä kuukauden ajan eräpäivästä ja tänä aikana sivusto ja sen palvelut voidaan avata uudestaan. Uudelleen avaamisesta laskutetaan 50 e. Kuukauden kuluttua eräpäivästä suorittamatta jäänyttä laskua koskeva sivusto palveluineen poistetaan kokonaan Tuunari-järjestelmästä.